HOME - OMGEVING - FOTO´S - CONTACT

De gehele Veluwe is voorzien van een fietsroutenetwerk die door middel van knooppunten tot een netwerk van ruim 1.600 km fietsroutes aan elkaar geknoopt kunnen worden tot aantrekkelijke regionale fietsroutes. Op elke knooppunt staat een informatiepaneel met een plattegrond en de nummers van de omringende knooppunten. Op het grondgebied van de gemeente Oldebroek zijn een vijftal fietsroutes aan elkaar geknoopt en ook verbonden met fietsroutes in de regio. Er is een (gratis) folder verkrijgbaar in het gemeentehuis in Oldebroek . Bij de VVV-winkels is een uitgebreide fietsroutekaart verkrijgbaar 7,95 per stuk. In het buitengebied - waar de reguliere horecavoorzieningen beperkt in aantal of overdag gesloten zijn - zijn een tiental adressen ingericht als "toeristisch rustpunt". Daar kan de fietstocht even onderbroken worden voor een pauze in de tuin of tuinhuisje voor een kopje koffie/thee of een glaasje fris en toiletbezoek.

De gemeente Oldebroek met veel cultuurhistorische bezienswaardigheden liggend in de Noordoost punt van de Veluwe en bestaande uit diverse dorpskernen in een prachtig, landelijk, bosrijke en natuurlijke omgeving. Het Veluwse Oldebroek is een bijzondere gemeente want binnen de gemeentegrenzen omvat het vier typen landschap. Tussen de Woldberg met zijn bos en heide en de kust van de voormalige Zuiderzee, nu de Veluwemeren, liggen het veen en het moerassige broekland. Midden in dit zo karakteristieke gebied ligt het museum: "De Bovenstreek".

Het pand, gebouwd in 1753, was nog tot voor enkele jaren in gebruik als boerderij. Nadat het was aangewezen als beschermd rijksmonument vanwege haar grote cultuurhistorische waarde voor Oldebroek en haar omgeving werd enkele jaren geleden begonnen met de restauratie en vervolgens de inrichting van het museum. In het museum "De Bovenstreek" is een indrukwekkende verzameling uit vroeger tijden bijeengebracht zodat de bezoeker zich een goed beeld kan vormen hoe de bevolking hier leefde en werkte. De boerderij bestaat uit een woongedeelte en het boerenbedrijf. Het woongedeelte heeft een "heerdt" als hoofdvertrek, waarin bijvoorbeeld ook de authentieke bedsteden nog steeds aanwezig zijn. De gebruiksvoorwerpen mogen gerust uniek genoemd worden. Links van de "heerdt" is de woonzijkamer waar in feite dagelijks werd geleefd. Zo bleef de "heerdt" voor bijzondere gelegenheden: overlijden, geboorte en bijvoorbeeld huwelijk. In onze hedendaagse ogen toch opvallend daar de "heerdt" veel geriefelijker oogt. Rechts van de "heerdt" is het zgn. washuis waar ook gekookt werd. Hier vindt u ook de kelder, belangrijk voor het bewaren van eten en het koel opslaan van de voorraden.

 

Naast allerlei gebruiksvoorwerpen voor huishoudelijk en boerengebruiken bezit het museum over een uitzonderlijk mooie en complete klederdracht collectie uit de omgeving van Oldebroek. Er wordt veel tijd en aandacht besteedt aan het tentoonstellen van deze collectie, zodat de bezoeker zich een moment op bezoek waant bij een gastvrij boerengezin van zo'n honderd jaar geleden. Het bedrijfsgedeelte de zgn. "deel" is nog duidelijk te herkennen als verblijfplaats voor het vee. Er konden 28 melkkoeien staan, er zijn 6 plaatsen gehandhaafd. De overige ruimte is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte. In deze ruimte worden de gebruiksvoorwerpen en gereedschappen voor de uitoefening van het boerenbedrijf en enige huisnijverheid getoond. Ook de tuin en het erf zijn ingericht op de wijze zoals dat vroeger in deze streek gebruikelijk was.